ESCOLA A ESCOLA CONSTRUÍMOS A REPÚBLICA

Faro
EB1 de Alto Rodes
Programa Comemorativo da Escola