ESCOLA A ESCOLA CONSTRUÍMOS A REPÚBLICA

Coimbra
EB1 de Alvares
Programa Comemorativo da Escola